Өрөөний сонголт
Өрөөний сонголт
 
Өвлийн байр 1 ортой люкс өрөө
 
1 ortoi
 
Өвлийн байр 2 ортой люкс өрөө
 
2 ortoi
 
Өвлийн байр 3 ортой энгийн өрөө
 
3 ortoi
 
Өвлийн байр 4 ортой энгийн өрөө
 
4 ortoi
 
Зуны люкс байр 1 ортой люкс 
 
1a
 
Зуны люкс байр 2 ортой люкс 
 
1q
 
Зуны люкс байр 3 ортой люкс 
 
1x
  
4-5 ортой зуны дүнзэн байр
 
dunz

holboo barih copy