Хөдөлгөөн засал эмчилгээ
26142358 1201244370008141 1869193642 o
 
Хөдөлгөөн засал эмчилгээ
 
Насанд хүрэгчид: 
Даралт ихсэх өвчний үед хийх дасгал
-Цус харвалтын дараах үед хийх дасгал
-Саа саажилтын үед хийх дасгал
-Нурууны шохойжилтын үед хийх дасгал
-Хүзүүний шохойжилтын үед хийх дасгал
-Үе мөчний үрэвсэл,өвдөгний үеийн остеоартрозын үед хийх дасгал
-Ясны сийрэгжилтийн үед хийх дасгал
 
Хүүхэд:
Хөдөлгөөн засал
Хөгжөөнт тоглоом
- Ээж нарыг эмчилгээнд орох үед хүүхдийг харж өгөх
     - Түвдийн залуужуулах иогийн дасгал /17:30-18:00/
      - Нурууны иог /18:00-18:30/
- Үе мөчний иог /18:30-19:00/

жилийн 4 улиралд хийгдэх эмчилгээ үйлчилгээ

Зуны нэмэлт эмчилгээ үйлчилгээ